Navigatie overslaan

Category Archives: Koorts 2010

De stemmen zijn geteld, de voorkeurszetels zijn verdeeld. De voorlopige gemeenteraad is bekend. Er zal nog een en ander verschuiven nadat de coalities gevormd zijn (wethouders eruit, nieuwe gemeenteraadsleden erin) maar het beeld is er.

Als een van de eerste ‘internets’ heeft het Breviarium vandaag een fotosessie gehouden met alle nieuwe raadsleden. Ze zijn zojuist weer allemaal vertrokken.

Dan is nu de vraag aan de lezer : wie is wie? Achter de klik vindt U een tweetal foto’s. De eerste is een foto met alle fotos van alle fracties, de tweede is een foto van alle fotos van alle afzonderlijke raadsleden.

In de reacties graag een overzicht van het wie is wie.

Daar komen ze : foto1 en foto2

Tja,

Het is nog even wachten op de verdeling van de restzetels en de voorkeursstemmen, maar de hoofdlijnen van de resultaten zijn nu toch al wel zichtbaar. Ik vond mijn voorspelling al bijzonder, de “werkelijke” uitslag, zoals deze er nu staat is ook bijzonder bijzonder te noemen. Morgen (na de echte uitslag) zal ik weer eens fles goede wijn (of is het nou een goede fles wijn?) opentrekken en een ongeremde mening op het digitaal papier zetten over hoe ik denk dat de uitslag zijn gevolg zal hebben in de raad en het college.

Tot die tijd veel wijsheid voor een ieder om juist om te gaan met de uitslag…

Ik kom er maar niet doorheen. De tijd is er gewoon niet om het allemaal nog voor 3 maart op het digitale papier te krijgen. De kans is groot dat als ik er nu even voor ga zitten dat het nog wel klaar komt, maar dan wordt het afraffel werk. En daar heeft niemand wat aan.

Jammer. Dat wel. Deze hele GRV2010 heeft me wel weer een beetje verslaafd gemaakt aan de Almelose politiek. Ik zal vanaf deze plek dan ook de ontwikkelingen in de gaten blijven houden en U er alle zeven van berichten.

Rest mij nog wel om even mijn voorspelling af te maken.

Mijn voorspelling is als volgt :

PVDA 13 -> 11
CDA 8 -> 6
VVD 4 -> 3
SP 3 -> 2
ALA-AOV 2 -> 3
GROENLINKS 2 -> 2
CU 1 -> 1
D66 1 -> 2
Leefbaar Almelo 1 -> 2
PVA 0 -> 1
BBA 0 -> 0
Cete 0 -> 1
TON 0 -> 1

Volgens mijn berekening komt dit dan uit op de volgende mogelijke coalities. (U kunt ook zelf uw eigen voorspelling laten berekenen, zie hiervoor het vorige bericht op deze site).

Makkelijke te voorspellen dat het dan een van de “20 zetels coalities” gaat worden, maar het zou me ook niet verbazen als het uitkomt op een coalitie van CDA, ChristenUnie en PvdA.

We zullen zien…..

Daar gaan we. Deel een van “Barriculus’ Bijdrage” aangaande de Gemeenteraads verkiezingen 2010 in Almelo : Leefbaar Almelo.

Allereerst heb ik de website van Leefbaar Almelo opengeklikt om mij van informatie te voorzien.

Programmapunten. Dat is het eerste waar ik op klik. “Interactief besturen” dat klinkt meteen al lekker ‘modern’. Bezuinigingen op IT (open source enzo) spreekt me ook aan. Niet dat ik nou zo’n groot voorstander ben van alle open source, maar hierover misschien later meer. Openheid, snelheid, betrokenheid van ‘het publiek’. Een lijstje met speerpunten waar geen enkel punt bijzit waar ik keihard tegen ben. Nog een keer lezen, nee niet eentje.

Op basis van de speerpunten komt Leefbaar Almelo op mij over als een ‘open’ en ‘moderne’ club.

Alle notulen en verslagen staan online op de site. Nog een kenmerk van het ‘open’ zijn van Leefbaar Almelo. Het weblog is wel een beetje ‘outdated’ en er verschijnt een rare banner bovenaan.

Vervolgens zoeken we verder op het grote boze internet naar ‘de Leefbaren’ uit Almelo.

Op de wikipedia is een klein verhaaltje te vinden. Hier eigenlijk niet veel meer dan de slogan “welzijn boven welvaart” (he jammer die had ik mee moeten nemen in de vliegensvlugge vragen).

Verder geeft de zoekopdracht “Leefbaar Almelo” 4370 hits op Google, zijn er 200 afbeeldingen bij ome Google bekend als je zoekt op diezelfde kreet. Ze hebben een account op Hyves en LinkedIn. Bert Hummels ‘twittert’ en ‘facebooked’ zelfs. Kortom : een bijzonder interactief cluppie!

Mijn stereotype beeld van ‘de Leefbaren’ gaat voor de Almelose variant zeer zeker niet op. Of dit nou ligt aan mijn (vooringenomen) beeld van ‘de Leefbaren’ of aan de modus operandi van Leefbaar Almelo weet ik niet en dat maakt eigenlijk ook niet uit.

Leefbaar Almelo lijkt mij goed passen bij ‘de internet generatie’. Bij mensen die zich niet geremd voelen door loyaliteit aan bestaande processen maar die ‘out-of-the-box’ kunnen en willen denken.

Voorspelling : 2/35

Ziedaar,

Mijn eerste mailing met de vragen heb ik ‘ uitgezonden. En wel naar Leefbaar Almelo. Bert (hij is hip, berichtjes gingen  gewoon via Facebook!) vond het niet echt gepast dat deze vraagstelling vanaf een pseudoniem kwam. En daar heeft hij eigenlijk ook groot gelijk in. Ik heb hem wel terug bericht met tekst en uitleg omtrent het pseudoniem. Er kan dus nog reactie komen in dat hij alsnog wil gaan beantwoorden.

Maar eigenlijk heb ik ook het gevoel dat dat niet werkt. Ik denk dat ik het ook niet zou doen. Vandaar dat ik maar van de vragenlijst afstap. Om een ieder toch deelgenoot te maken van de vraagstelling is er verderop in dit bericht een link te vinden naar de vragen. Een ieder kan deze dan voor zichzelf invullen. (verzin gerust een persoonscode nummertje, er wordt niets gechecked. Ik had alleen een lijstje met alle verkiezbaren verkiesbaren (bedankt Bert) een een unieke code erbij om achteraf nog per partij te kunnen zien hoe de vork in de spreekwoordelijke steel zat.

Hier komt de link naar de vragen : http://www.enquetecompagnie.nl/?id=120353.

Vergeten jullie ook niet de stemwijzer te doen?

Vanaf vandaag is de stemwijzer voor de Gemeente Almelo online.
Uiteraard heb ik deze ‘gedaan’. Eerst even mijn mening over de vraagstelling (en mijn antwoorden) en daarna de uitslag.

Ik was verrast.

Stelling 1 : Almelo heeft genoeg aan drie wethouders.
Drie lijkt me een beetje weinig eerlijk gezegd. Misschien wel effectief. Maar geeft weinig ruimte voor breed vertegewoordigde coalities Of maakt dat niet uit? Hoeveel portefeullies zijn er eigenlijk te verdelen? En welke partijen gaan over welke onderdelen? Dan zijn drie wethouders er toch echt een paar te weinig. Oneens dus.

Stelling 2 :  In elke wijk van Almelo moet sociale woningbouw komen.
In iedere wijk? Waarom? Sociale woningbouw in de Jura? Of in Markgraven? dacht het niet. Oneens dus.

Stelling 3 : Er moet meer cameratoezicht in de stad komen.
Kort antwoord : Natuurlijk! Een ieder die daar ook maar iets tegen kan of wil hebben heeft wat op zijn kerfstok :) Maak die beelden ook meteen publiekelijk openbaar. (http://cameratoezicht.geleraaf.nl ofzo). Eens dus. (+1)

Stelling 4 : De gemeente moet meer subsidie geven aan Omroep Almelo.
Hmmm. Lastig. Hoeveel subsidie geeft de Gemeente Almelo nu al dan? Gezien de algehle tendens van bezuinigen lijkt het me niet hoog op de prio lijst staan om Omroep Almelo meer geld te geven. Er zijn betere plekken om het geld heen te brengen in mijn ogen. Oneens dus.

Stelling 5 : Gezinnen die overlast veroorzaken moeten hulp van de gemeente accepteren.
Hmmm, ook weer moeilijk. Gezinnen die overlast veroorzaken moeten opgelegde eisen van de gemeente opvolgen. Hulp eventueel ook, maar indien niet gewenst/zinvol dan ‘straffen’. Eens, maar onder voorwaarden.

Stelling 6 : Om bezuinigingen bij de politie op te vangen, moet de gemeente zelf meer toezichthouders aanstellen.
Die hebben toch amper ‘rechten’. Cameratoezicht om politie te ontlasten is dan beter. Oneens dus.

Stelling 7 : Allochtone organisaties die alleen voor de eigen achterban werken krijgen geen subsidie.
Hoezo alleen voor allochtone organisaties? Alle organisaties werken toch alleen voor eigen achterban? En die mogen best subsidie hebben als daar geld voor is en als het binnen de visie van de Gemeente past. Moet dus eens zeggen, maar met de opmerking dat dat ook voor ‘autochtone organisaties’  moet opgaan. Eens dus.

Stelling 8 : De gemeente kan beter geld uitgeven aan goed en veilig openbaar vervoer voor iedereen dan aan gratis openbaar vervoer voor ouderen of jongeren.
Moeilijk wederom. Goed en veilig voor iedereen of gratis voor sommigen? Dan goed en veilig voor iederen. Eens!

Stelling 9 : Er mag geen grootschalige woningbouw meer plaatsvinden buiten de bebouwde kom van Almelo.
Oneens. Als er woningen nodig zijn dan liever naar buiten toe groeien dan binnenin ‘opstapelen’. Oneens

Stelling 10 : Bij opdrachten van de gemeente moeten bedrijven die op een sociale en milieuvriendelijke manier werken voorrang krijgen.
Tja, misschien ben ik daar te commercieel voor, maar mijn mening is dat de kost-factor zwaarwegender moet zijn. Oneens dus.

Stelling 11 : Mensen met een uitkering die niet actief aan de samenleving willen deelnemen, moeten minder geld krijgen.
“Wie niet werkt zal niet eten”. Je moet er natuurlijk wel moeite voor willen doen. Eens dus.

Stelling 12 : De gemeente moet meebetalen aan de bouw van een nieuw stadion voor Heracles Almelo.
Oei, hier had ik al eens over geblogged. Door de woordkeuze van de vraag (moet) oneens. Oneens.

Stelling 13 : Niet de gemeente, maar een wijkverpleegkundige moet bepalen wie zorg nodig heeft.
Helemaal mee eens. De wijkverpleegkundige weet het toch het beste?

Stelling 14 : Het onderhoud van sportaccommodaties moet door particuliere organisaties worden gedaan.
Daar komt mijn onwetendheid weer om de hoek kijken? Zijn die sportaccommodaties van de gemeente of niet?  Is “het moeten doen” hetzlefde als “ervoor moeten betalen”? Rare vraagstelling, ook geen speerpunt voor me dus mijn eerste GVB (Geen van beide)

Stelling 15 : Er mogen meer coffeeshops in Almelo komen
T’ uulk tog wa miejonge! Waarom maar twee? De tering, legaliseer de verkoop van softdrugs (dat is toch dat spul wat ze coffeshops verkopen?) in Almelo. Legaliseer ook de (gemeentelijke!) teelt van cannabis (dat is toch de grondstof voor die softdrugs? ) en verkoop het gewoon bij de Appie Happie, de Aja, op de markt en waar dan ook maar. Heb je meteen een mooie manier om 18+ af te dwingen bij de sigaretten balies en de kassas van de supermarkt. ik dwaal af  : eens! (+1)

Stelling 16 : De gemeente Almelo moet zelf investeren in het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld windenergie of zonne-energie.
Ook eens! Die energie dan verkopen aan een ‘vette netbeheerder’ (of er zelf een worden). Mooi groen bezig en kostenneutraal + een beetje voor wat extra geld in kas :) Eens (+1)

Stelling 17 : Almelo moet zich inzetten voor gemengde scholen, bijvoorbeeld via een centrale inschrijving van leerlingen.
Gemengde scholen? Hoe bedoel je dat? Scholen met zowel meisjes als jongens erop? Scholen met Negers en Marrokanen? Hoe wat waar en voor welk doel? Laat iedere leering naar een school van keuze gaan. Bij voorkeur gericht op een baan. Ik snap de vraag niet helemaal en GVB!

Stelling 18 : Bedrijven die voor de gemeente werken moeten jongeren stageplekken aanbieden.
Eens! Bedrijven die niet voor de gemeente werken trouwens ook!

Stelling 19 : De gemeente moet vestiging van een nieuw bordeel aan de Bornerbroeksestraat toestaan.
Interesseert me dus helemaal niets. GVB dus.

Stelling 20 : De gemeente mag activiteiten subsidiëren die in strijd zijn met christelijke waarden en normen.
Waarom niet? Zolang ze maar niet in strijd zijn met ons Wetboek van Strafrecht en dat soort zaken, we zijn hier toch qua kerk en staat gescheiden enzo? Eens dus.

Stelling 21 : Folders van de gemeente mogen alleen in het Nederlands verschijnen.
Oneens. Mag ook wa in’twens als ze er ook maar in het Nederlands zijn.

Stelling 22 : De gemeente moet drugsverslaafden verplichten om af te kicken.
Eens! En drankverslaafden, gokverslaafden, voetbalverslaafden, computerverslaafden, werkverslaafden…..

Stelling 23 : Alle verkeersdrempels in de gemeente moeten verdwijnen.
Inderdaad! Weg met die ouderwetse zooi! Zet er camera’s voor in de plaats.  Die ook je snelheid meten. Te hard? : Volgende dag bekeuring betalen! (en een fotoupload naar Geleraaf)

Stelling 24 : In Almelo mag een hal voor speelautomaten komen.
Tuurlijk. Eens dus.

Stelling 25 : In de ‘groene longen’ van Almelo mogen nieuwe sportvelden komen.
Wat zijn sportvelden? Valt Heracles Stadium daar ook onder? In dat geval nee! Oneens dus.

Stelling 26 : De gemeente mag vergunningen blijven geven voor de jacht op wilde dieren.
Mag dat nu dan ook al? Eens dan!

Stelling 27 : De hoogte van de afvalstoffenheffing moet afhangen van de aangeboden hoeveelheid afval.
Potjandorie! Hebben ze gewoon van mijn blog overgenomen! Helemaal eens! (+3)

Stelling 28 : Het slopen van woningen moet onmiddellijk stoppen.
En wat doen we dan met die woningen die nog niet helemaal gesloopt zijn? Oneens dus.

Stelling 29 : De gemeente moet uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak bieden.
Uitgeprocedeerd? Dat is toch als blijkt dat je geen recht hebt op asiel en dan dus terug moet naar land van herkomst? Oneens dan.

Stelling 30 : Almelo moet een nieuw stadhuis in de binnenstad bouwen.
Gezien alle beslommeringen tussen de Gemeente en het gros van de middenstanders in het Centrum van Almelo lijkt het zinvoller om dat nieuwe gemeentehuis ergens buiten het Centrum de bouwen. Weet ik veel op een industrieterrein of zo. (er komt nog nog een column over het nieuwe gemeentehuis naast Dolle Pret)  Oneens dus!

Zo dat was vraag dertig! Nu de extra gewichten bepalen. Even terug bladeren……..
………. ok.

Dan de partijen kiezen. Ik kies ze allemaal!

Daar komt dan een heel bijzonder resultaat uit, al zeg ik het zelf….

Welterusten.

Ik geloof het niet. Wat een bizar verhaal lees ik weer op de TCTUB. Ik ben misschien een beetje te jong om de hele gang van zaken in de politiek en semi-overheid achtige dingen te begrijpen, maar je wordt toch niet ‘van de ene op de andere dag’  locatiedirecteur van een of ander Lyceum?

Daar gaan toch assesements, intakes, sollicatatierondes en dat soort dingen aan vooraf?

En dan ook nog durven zeggen dat deze benoeming een ‘prive aangelegenheid’ is?

Sorry Bert, maar als je 4 jaar lang in dienst van de maatschappij bent geweest, als gekozen man om de stem van velen (want vier jaar geleden stemden er nog veel op PvdA) te verwoorden dan is het niet meer willen uitvoeren van deze ‘opgelegde’  taak zeer zeker geen prive-zaak meer.

Maar ieder zijn goed recht om te doen en of laten wat hem (of haar) goed dunkt. En als het voor Bert beter uitkomt om er dan maar helemaal de brui aan te geven (fractieleider) dan moet hij dat gewoon doen. Ik wens hem veel success op het liezeum. Ik hoop dat hij het ‘klaas-vaak-syndroom’ snel achter zich kan laten.

Het zou hem sieren als hij er dan helemaal me ophield, het lijkt erop (als ik de woordkeuze van de afdelingsvoorzitter goed interpreteer) dat de verhoudingen tussen PvdA-Almelo en Bert Kozijn toch een deukje hebben opgelopen.

De PvdA is nog niet aan de beurt voor mijn ‘verkiezingsronde’ maar alvast een -1 voor Bert Kozijn,

De deelnemende partijen zijn bekend. Ik geloof dat ook de lijsten van alle partijen nu bekend zijn. Hier op het Breviarium gaan we dan ook beginnen met het grote schema der verwarring. Het opstellen van dit schema gaat nogal wat tijd kosten. Ik ben dan ook van plan om iedere week over een partij iets te schrijven. Om zo uiteindelijk uit te komen op een pracht van een overzicht van alle politieke partijen die maart 2010 meedoen in Almelo. Om de volgorde waarin de diverse partijen door het slijk gehaald behandeld worden zo eerlijk mogelijk te maken stel ik voor om de lijst te husselen en dan in de gehusselde volgorde te bewerken. Hoe gaan we dan husselen? Nou eenvoudig, dat doen we via de list randomizer.

Het resultaat :

En dat is dan dus de volgorde waarin de partijen behandeld worden. Om toch een soort van gelijksheidsbeginsel in dit ‘onderzoek’ op te nemen zal ik iedere partij aanschrijven met een ‘vragenlijstje’. Dit uitkomst van dit vragenlijstje zal ook meegenomen worden in de ‘resultaten’ van het ‘onderzoek’.

Leefbaar Almelo : De komende week ga ik met jullie mailen :)

Zoals wij hier in Almelo een voetbalclub  hebben, hebben ze in pluskut FC Twente. Een voetbalcluppie dat nogal gesponsord wordt door de lokale overheid. Omdat er nu zoveel geld richting FC Twente is gegaan vindt de PvdA-Enschede dat hier maar eens wat voor tegenover moet gaan staan.

Het lijkt de dames en heren van de PvdA-Enschede dan ook niets meer dan redelijk dat de gesponsorde club haar naam moet gaan veranderen in “FC Twente Enschede”. Wat een geweldig idee! Niet dat je er als PvdA-Enschede ook maar iets mee opschiet, want wat hèb je er aan?

Los van de, in mijn ogen nutteloze, aktie ben ik het er wel helemaal mee eens. Misschien wil ik nog wel een stapje verder gaan, misschien zou FC TWENTE gewoon TWENTE ENSCHEDE moeten gaan heten. Laat dat ef-see er maar af. Misschien met een beetje sponsorgeld extra kunnen we er nog OLE OLE OLE achter kopen.

In Almelo doen we dat gewoon al jaren. “Heracles Almelo” heet dat voetbalcluppie van hier toch? Ik vraag me dan wel af hoeveel de “Gemeente Almelo” daarvoor heeft moeten sponsoren. En als al dat geld voor dat nieuwe stadium door de lokale overheid betaald moet gaan worden, hoe gaat “Heracles Almelo” dan heten?

Dat gaat nog wat worden zo in de aanloop naar 03/2010. Ik verwacht nog meer splintergroeperingen (mag dat wel zo heten?) die mee willen en/of gaan doen aan de gemra-verkiezingen 2010.

Als je niet Trots op Nederland mag zijn, dan maak  je je hard voor een vrij Almelo. (vrij van wat? of wordt hier met vrij tamelijk bedoelt?)
Een snelle blik op vrijalmelo.nl laat zien dat ze de wordpress installatie nog niet helemaal voor elkaar hebben.

Maar goed. gelukkig zijn er andere nieuwe internetbronnen bijgekomen. Zo hebben we almeloanders. Daar heeft men juist geen politieke aspiraties zo zeggen ze.

De enige “Almelo” partij die wat mij betreft boven het maaiveld uitkomt is de club van Bert H.