Navigatie overslaan

Vanaf vandaag is de stemwijzer voor de Gemeente Almelo online.
Uiteraard heb ik deze ‘gedaan’. Eerst even mijn mening over de vraagstelling (en mijn antwoorden) en daarna de uitslag.

Ik was verrast.

Stelling 1 : Almelo heeft genoeg aan drie wethouders.
Drie lijkt me een beetje weinig eerlijk gezegd. Misschien wel effectief. Maar geeft weinig ruimte voor breed vertegewoordigde coalities Of maakt dat niet uit? Hoeveel portefeullies zijn er eigenlijk te verdelen? En welke partijen gaan over welke onderdelen? Dan zijn drie wethouders er toch echt een paar te weinig. Oneens dus.

Stelling 2 :  In elke wijk van Almelo moet sociale woningbouw komen.
In iedere wijk? Waarom? Sociale woningbouw in de Jura? Of in Markgraven? dacht het niet. Oneens dus.

Stelling 3 : Er moet meer cameratoezicht in de stad komen.
Kort antwoord : Natuurlijk! Een ieder die daar ook maar iets tegen kan of wil hebben heeft wat op zijn kerfstok :) Maak die beelden ook meteen publiekelijk openbaar. (http://cameratoezicht.geleraaf.nl ofzo). Eens dus. (+1)

Stelling 4 : De gemeente moet meer subsidie geven aan Omroep Almelo.
Hmmm. Lastig. Hoeveel subsidie geeft de Gemeente Almelo nu al dan? Gezien de algehle tendens van bezuinigen lijkt het me niet hoog op de prio lijst staan om Omroep Almelo meer geld te geven. Er zijn betere plekken om het geld heen te brengen in mijn ogen. Oneens dus.

Stelling 5 : Gezinnen die overlast veroorzaken moeten hulp van de gemeente accepteren.
Hmmm, ook weer moeilijk. Gezinnen die overlast veroorzaken moeten opgelegde eisen van de gemeente opvolgen. Hulp eventueel ook, maar indien niet gewenst/zinvol dan ‘straffen’. Eens, maar onder voorwaarden.

Stelling 6 : Om bezuinigingen bij de politie op te vangen, moet de gemeente zelf meer toezichthouders aanstellen.
Die hebben toch amper ‘rechten’. Cameratoezicht om politie te ontlasten is dan beter. Oneens dus.

Stelling 7 : Allochtone organisaties die alleen voor de eigen achterban werken krijgen geen subsidie.
Hoezo alleen voor allochtone organisaties? Alle organisaties werken toch alleen voor eigen achterban? En die mogen best subsidie hebben als daar geld voor is en als het binnen de visie van de Gemeente past. Moet dus eens zeggen, maar met de opmerking dat dat ook voor ‘autochtone organisaties’  moet opgaan. Eens dus.

Stelling 8 : De gemeente kan beter geld uitgeven aan goed en veilig openbaar vervoer voor iedereen dan aan gratis openbaar vervoer voor ouderen of jongeren.
Moeilijk wederom. Goed en veilig voor iedereen of gratis voor sommigen? Dan goed en veilig voor iederen. Eens!

Stelling 9 : Er mag geen grootschalige woningbouw meer plaatsvinden buiten de bebouwde kom van Almelo.
Oneens. Als er woningen nodig zijn dan liever naar buiten toe groeien dan binnenin ‘opstapelen’. Oneens

Stelling 10 : Bij opdrachten van de gemeente moeten bedrijven die op een sociale en milieuvriendelijke manier werken voorrang krijgen.
Tja, misschien ben ik daar te commercieel voor, maar mijn mening is dat de kost-factor zwaarwegender moet zijn. Oneens dus.

Stelling 11 : Mensen met een uitkering die niet actief aan de samenleving willen deelnemen, moeten minder geld krijgen.
“Wie niet werkt zal niet eten”. Je moet er natuurlijk wel moeite voor willen doen. Eens dus.

Stelling 12 : De gemeente moet meebetalen aan de bouw van een nieuw stadion voor Heracles Almelo.
Oei, hier had ik al eens over geblogged. Door de woordkeuze van de vraag (moet) oneens. Oneens.

Stelling 13 : Niet de gemeente, maar een wijkverpleegkundige moet bepalen wie zorg nodig heeft.
Helemaal mee eens. De wijkverpleegkundige weet het toch het beste?

Stelling 14 : Het onderhoud van sportaccommodaties moet door particuliere organisaties worden gedaan.
Daar komt mijn onwetendheid weer om de hoek kijken? Zijn die sportaccommodaties van de gemeente of niet?  Is “het moeten doen” hetzlefde als “ervoor moeten betalen”? Rare vraagstelling, ook geen speerpunt voor me dus mijn eerste GVB (Geen van beide)

Stelling 15 : Er mogen meer coffeeshops in Almelo komen
T’ uulk tog wa miejonge! Waarom maar twee? De tering, legaliseer de verkoop van softdrugs (dat is toch dat spul wat ze coffeshops verkopen?) in Almelo. Legaliseer ook de (gemeentelijke!) teelt van cannabis (dat is toch de grondstof voor die softdrugs? ) en verkoop het gewoon bij de Appie Happie, de Aja, op de markt en waar dan ook maar. Heb je meteen een mooie manier om 18+ af te dwingen bij de sigaretten balies en de kassas van de supermarkt. ik dwaal af  : eens! (+1)

Stelling 16 : De gemeente Almelo moet zelf investeren in het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld windenergie of zonne-energie.
Ook eens! Die energie dan verkopen aan een ‘vette netbeheerder’ (of er zelf een worden). Mooi groen bezig en kostenneutraal + een beetje voor wat extra geld in kas :) Eens (+1)

Stelling 17 : Almelo moet zich inzetten voor gemengde scholen, bijvoorbeeld via een centrale inschrijving van leerlingen.
Gemengde scholen? Hoe bedoel je dat? Scholen met zowel meisjes als jongens erop? Scholen met Negers en Marrokanen? Hoe wat waar en voor welk doel? Laat iedere leering naar een school van keuze gaan. Bij voorkeur gericht op een baan. Ik snap de vraag niet helemaal en GVB!

Stelling 18 : Bedrijven die voor de gemeente werken moeten jongeren stageplekken aanbieden.
Eens! Bedrijven die niet voor de gemeente werken trouwens ook!

Stelling 19 : De gemeente moet vestiging van een nieuw bordeel aan de Bornerbroeksestraat toestaan.
Interesseert me dus helemaal niets. GVB dus.

Stelling 20 : De gemeente mag activiteiten subsidiëren die in strijd zijn met christelijke waarden en normen.
Waarom niet? Zolang ze maar niet in strijd zijn met ons Wetboek van Strafrecht en dat soort zaken, we zijn hier toch qua kerk en staat gescheiden enzo? Eens dus.

Stelling 21 : Folders van de gemeente mogen alleen in het Nederlands verschijnen.
Oneens. Mag ook wa in’twens als ze er ook maar in het Nederlands zijn.

Stelling 22 : De gemeente moet drugsverslaafden verplichten om af te kicken.
Eens! En drankverslaafden, gokverslaafden, voetbalverslaafden, computerverslaafden, werkverslaafden…..

Stelling 23 : Alle verkeersdrempels in de gemeente moeten verdwijnen.
Inderdaad! Weg met die ouderwetse zooi! Zet er camera’s voor in de plaats.  Die ook je snelheid meten. Te hard? : Volgende dag bekeuring betalen! (en een fotoupload naar Geleraaf)

Stelling 24 : In Almelo mag een hal voor speelautomaten komen.
Tuurlijk. Eens dus.

Stelling 25 : In de ‘groene longen’ van Almelo mogen nieuwe sportvelden komen.
Wat zijn sportvelden? Valt Heracles Stadium daar ook onder? In dat geval nee! Oneens dus.

Stelling 26 : De gemeente mag vergunningen blijven geven voor de jacht op wilde dieren.
Mag dat nu dan ook al? Eens dan!

Stelling 27 : De hoogte van de afvalstoffenheffing moet afhangen van de aangeboden hoeveelheid afval.
Potjandorie! Hebben ze gewoon van mijn blog overgenomen! Helemaal eens! (+3)

Stelling 28 : Het slopen van woningen moet onmiddellijk stoppen.
En wat doen we dan met die woningen die nog niet helemaal gesloopt zijn? Oneens dus.

Stelling 29 : De gemeente moet uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak bieden.
Uitgeprocedeerd? Dat is toch als blijkt dat je geen recht hebt op asiel en dan dus terug moet naar land van herkomst? Oneens dan.

Stelling 30 : Almelo moet een nieuw stadhuis in de binnenstad bouwen.
Gezien alle beslommeringen tussen de Gemeente en het gros van de middenstanders in het Centrum van Almelo lijkt het zinvoller om dat nieuwe gemeentehuis ergens buiten het Centrum de bouwen. Weet ik veel op een industrieterrein of zo. (er komt nog nog een column over het nieuwe gemeentehuis naast Dolle Pret)  Oneens dus!

Zo dat was vraag dertig! Nu de extra gewichten bepalen. Even terug bladeren……..
………. ok.

Dan de partijen kiezen. Ik kies ze allemaal!

Daar komt dan een heel bijzonder resultaat uit, al zeg ik het zelf….

Welterusten.

%d bloggers liken dit: